Regulamin korzystania z usługi

 

   Informacje ogólne

 

1. Dokument ten zwany dalej regulaminem, określa ogólne warunki korzystania z oferty Internetowego Serwisu Fotograficznego e-Laba. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu będą zamieszczone na stronie internetowej Serwisu i będą obowiązywały od daty ich opublikowania.

 

2. Właścicielem Internetowego Serwisu Fotograficznego e-Laba jest FOTOLABA sp.zo.o. w organizacji z siedzibą w Krakowie: 31-062 Kraków ul.Krakowska 21 NIP 676-247-86-60 

 

3. Serwis dostępny jest publicznie, zarówno dla osób prywatnych jak i firm zwanych dalej ogólnie Użytkownikami.

 

4. Korzystanie z serwisu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

 

5. Zakres działania SERWISU obejmuje wykonywanie odbitek fotograficznych z plików przesłanych za pomocą Internetu. Wszystkie odbitki wykonywane są na papierze FUJI CA New lub DP II (jedwabista gradacja papieru) i posiadają najwyższą jakość gwarantowaną przez FUJIFILM. Odbitki naświetlane są na maszynie najnowszej generacji FUJI FRONTIER 355 pozostającej pod stałą kontrolą densytometryczną.

 

6. Składanie zamówień jest możliwe tylko dzięki aplikacji e-Laba - specjalnemu, bezpłatnemu programowi do wysyłania zdjęć przez Internet.

 

Warunki Korzystania z Serwisu

 

1. Warunkiem niezbędnym do korzystania z Serwisu jest pobranie programu e-Laba ze strony internetowej www.fotolaba.pl lub skorzystanie z aplikacji webowej ze strony www.fotolaba.pl z zakładki ZAMAWIAM. W chwili zamawiania zdjęć należy wypełnić okienka z danymi personalnymi. Podane informacje muszą być prawdziwe.

 

2. Użytkownik w momencie wysyłania zdjęć wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie informacji o swoich danych osobowych przez właściciela Internetowego Serwisu Fotograficznego na warunkach określonych w dziale Ochrona Prywatności niniejszego Regulaminu.

 

Realizacja zamówień

 

1. Zdjęcia zamawiacie Państwo poprzez program e-Laba. Po przesłaniu zlecenia otrzymacie Państwo od nas e-mail potwierdzający przyjęcie zlecenia.

 

2. Zdjęcia można odebrać we wskazany sposób w czasie składania zamówienia: » Osobiście w naszym laboratorium w Krakowie przy ul. Krakowskiej 21 » Za pomocą przesyłki poleconej (Poczta Polska) lub przesyłki kurierskiej Uwaga ! Dotyczy wysyłek Pocztą Polską. Korzystający z serwisu internetowego upoważnia właściciela serwisu do podejmowania w swoim imieniu i na swoją rzecz wszelkich czynności faktycznych związanych z nadawaniem zakupionych towarów lub usług. Jeżeli korzystający nie wyraża zgody na powyższe upoważnienie należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Serwis drogą mailową. 

 

3.  Termin realizacji zleceń od 1 do 24 godziny (z wykluczeniem niedziel). W godzinach pracy laboratorium zlecenia wykonywane są na bieżąco. Użytkownik otrzymuje e-mali potwierdzający wykonanie usługi. Jeżeli zamówienie będzie realizowane wysyłkowo, należy do tego czasu doliczyć czas trwania przesyłki (najczęściej 3 dni robocze)

 

4. Szczegółowe informacje dotyczące cennika usług oraz kosztów przesyłki znajdują się na stronach Serwisu www.fotolaba.pl. Koszty przesyłki pokrywa zamawiający. Akceptujemy następujące formy płatności: » Płatność przelewem bankowym na konto właściciela Serwisu » Płatność gotówką przy osobistym odbiorze odbitek » Płatność przy odbiorze przesyłki pocztowej (wysyłka za zaliczeniem) » Płatność w systemie Przelewy24.pl i odbiór osobisty lub przesyłka pocztowa. 

 

5. Możliwość płatności za zamówienie przy odbiorze (wysyłka za zaliczeniem) mają wyłącznie użytkownicy posiadający Karty Stałego Klienta naszego laboratorium.

 

6. W przypadku płatności przelewem zamówienie zostanie przekazane do realizacji po wpłynięciu należności na konto. Jeżeli pieniądze nie wpłyną w ciągu 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia zostanie ono anulowane.

 

7. Serwis zastrzega sobie możliwość wstrzymania lub anulowania złożonego zamówienia w przypadku zaistnienia okoliczności czasowo lub zupełnie uniemożliwiających realizację zamówienia, a także w razie wystąpienia wątpliwości związanych z treścią zamówienia.

 

O zaistnieniu takiej sytuacji Serwis zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Użytkownika.

 

8. Nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu traktowane jest jako podstawa do odrzucenia zamówień Użytkownika.

 

Reklamacje

 

1. Zakupione odbitki objęte są gwarancją Serwisu. Jeżeli nie spełniają oczekiwań Użytkownika prosimy o odesłanie zdjęć na adres naszego laboratorium: FOTOLABA sp. zo.o. ul.Krakowska 21, 31-062 Kraków, wraz ze szczegółowym opisem. Po otrzymaniu przesyłki Serwis niezwłocznie skontaktuje się z Użytkownikiem. Reklamacje bez opisu nie będą rozpatrywane.

 

2. Odpowiedzialność gwarancyjna obejmuje wyłącznie wady lub niezgodności ze złożonym zamówieniem powstałe w procesie realizacji zamówienia. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia towaru powstałe w trakcie transportu lub z winy Użytkownika.

 

3. Serwis nie odpowiada za niezadowalającą jakość odbitek, jeśli wynika ona z niskiej jakości przesłanych plików.Szczegółowe informacje dotyczące rozdzielczości przedstawianych plików znajdziecie Państwo na stronie www.fotolaba.pl w dziale "kadrowanie"

 

4. Kosztami powstałymi w wyniku nieuzasadnionych reklamacji obciążony zostanie Użytkownik.

 

Ochrona prywatności 1. Wszelkie dane osobowe umieszczone przez Użytkownika w programie e-Laba są przetwarzane zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych. Użytkownik ma możliwość wglądu i zmiany swoich danych osobowych zarejestrowanych w Serwisie.

 

2. Informacje przekazane przez Użytkownika w momencie składania zamówienia, wykorzystywane będą wyłącznie w celach związanych z należytą realizacją zamówienia.

 

3. Dane osobowe a w szczególności adres e-mail może zostać wykorzystany do przesłania informacji na temat funkcjonowania Serwisu, a także ofert promocyjnych.  

4. W przypadku uchylania się od płatności za wykonane zlecenie w czasie dłuższym niż 6 miesięcy Serwis Fotograficzny e-Laba zastrzega sobie prawo dopisania danych osobowych użytkownika do bazy KRD. Użytkownik zostanie poinformowany drogą elektroniczną na 14 dni przed wysłaniem monitu do KRD.

 

Odpowiedzialność

 

1. Złożenie przez Użytkownika zamówienia w Serwisie należy rozumieć jako zawarcie jednorazowej umowy pomiędzy Użytkownikiem a Serwisem e-Laba na wykonanie usługi określonej w zamówieniu.

 

2. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treść zleceń. Serwis zastrzega sobie możliwość odrzucenia zlecenia, jeśli istnieje uzasadnione podejrzenie, że narusza ono prawa autorskie, zawiera treści obelżywe, zniesławiające, pornograficzne lub narusza dobra osobiste osób trzecich. Decyzja Serwisu w tej mierze jest ostateczna i nie podlega dyskusji.

 

Promocje

 

1. Oferty Promocyjne w Serwisie nie łączą się. Oznacza to, że Użytkownik może skorzystać z każdej obowiązującej w danym momencie promocji z osobna. Nie może jednak żądać, by w ramach jednego zamówienia uwzględniono równocześnie rabaty bądź innego rodzaju bonusy wynikające z kilku promocji.

 

Postanowienia końcowe

 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.